Proje Açıklaması

Tasarım Teknolojileri Alanı

Endüstriyel tasarım, hayatı kolaylaştıran estetik ve fonksiyonel ürün geliştirmenin yanı sıra bir yandan da geleceği şekillendirmek adına farklı sektörleri yepyeni fikirler ile beslemek için uğraşır.

Endüstriyel ürün tasarımı, tarım ve kimya ürünleri hariç, makina tarafından üretilen, taşınabilir tüm kullanım ürünlerinin meydana geliş sürecine verilen addır. Endüstriyel ürün tasarımı, makina tarafından üretilen kullanım ürünlerinin oluşturulmasında yararlanılan sanatları ve bilimleri kapsayan uygulamalı bir bilim ve sanat alanıdır. Toplu iğneden otomobile, helikoptere kaleme, fotoğraf makinasına, bir evin mutfağına, banyosuna ve mobilyalarına kadar akla gelebilecek her tür kullanım ürünü, endüstri tasarımının konusuna girer.

Endüstriyel tasarımcı, endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir. Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar ve 3D Programlarla tasarımlarını gerçekleştirir. Tasarlayacağı nesneye yönelik bir akış şeması oluşturur ve akış şemasından sonra şekillendirmeye başlar. Nesnenin teknik olarak çizimlerini ve maketini yapar ve maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapar.

Tasarım Teknolojileri alanında tüketim pazarına yönelik, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımının yapıldığı otomotiv, elektronik, iletişim, mobilya, beyaz eşya, reklamcılık, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde AR-GE bölümlerinde çalışacak ya da serbest çalışan tasarımcılara yardımcı olacak elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir

Alanın Altında Yer Alan Dal

 • Endüstriyel Ürünler Tasarımı dalında eğitim verilmektedir.

Türkiye Yeterlilik Veri Tabanına Göre Yeterlilik Seviyesi Ve Bilgiler

Yeterlilik Kodu: TR00200717

Yeterlilik Adı: Tasarım Teknolojileri Alanı Endüstriyel Ürünler Tasarımı Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Tanım: Bu yeterliliğe sahip kişi

 • Görsel öğeler üzerinde doku ve yüzey çalışmaları yapar.
 • Teknik resim çizer.
 • Desen çizer.
 • Ofis programlarını kullanır.
 • Tasarım tarihi ve temel ergonomi kavramlarını bilir.
 • Bilgisayarda görünüş ve montaj çizimleri yapar.
 • Model ve prototip yapar.
 • Ürün geliştirme uygulamaları yapar.
 • Ürün taraması ve tarama üzerinde revizyon yapar.
 • Fotoğraf çekimi ve bilgisayarda fotoğraf işleme uygulamaları yapar.
 • Geliştirilen ürün için katalog ve portfolyo hazırlar ve sunumunu yapar.

Ulusal Meslek Sınıflaması: ISCO 08: 2163.02

İlişki Türü: Endüstriyel ürün tasarımcısı, endüstriyel ürün geliştirmeci, endüstriyel ürünler tasarım yardımcısı

Geçerlilik Tarihi: Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Giriş Şartı

 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak

Edinme Yolları: Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak
Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak

YANİ KISACA RECA MESLEK KOLEJİ’NDEN MEZUN OLMAK.

Eğitim Ve Kariyer İmkânları

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavın’ da başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.

TASARIM

İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılan tasarım kelimesi, aslen Latince kökenlidir. Farklı tanımlara sahiptir. Örneğin:

 • Algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Önemli özelliklere dikkat çeken tasarımın nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi yoktur.
 • Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.
 • Tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması sürecindeki çalışmaları kapsamaktadır.
 • Tasarım, bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma, tasavvur etmedir.
 • Bilgisayar alanında ise araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.

Tasarımın Oluşumu ve Tasarımın Dalları

Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu yatar. Dolayısıyla bir planlamaya sahip olur. Tasarlama, elde edilecek ürünün ve yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Uygulamalı tasarım dalları:

 • Endüstri tasarımı
 • Çevre tasarımı
 • Grafik tasarımı

Endüstri tasarımı, makineler, teknolojik ürünler, mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer benzer ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve geliştirilmesidir.

Çevre tasarımı, bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır.
Grafik tasarım ise broşür, afiş, kitap, dergi vb. okunan ve izlenen görüntülerin tasarımını yapmaktır. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.

Tasarım oluşturulurken kullanılacak alan ve beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen tasarımlarda görsel zenginliğin bütün öğeleri kullanılır.

Tasarım Süreci;

 1. Problemin tanımlanması: Problemin tanımlanması tasarım sorunlarının çözümündeki ilk aşamadır. Konuyu anlamak ve benimsemek gerekir. Burada yaratıcılık ve sınırları zorlamak önemlidir.
 2. Bilgi toplama: Problem hakkında mümkün olduğunca çok veri toplayarak hareket noktasını belirledikten sonra ilerlenebilir.
 3. Yaratıcılık ve Buluş: Öncelikle konu hakkındaki bilgiler bir araya getirilerek değerlendirilir. Yaratıcılık en önemli aşamadır. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.
 4. Çözüm bulma: Araştırmanın sona erdirilmesi için olasılıklara çözüm bulmak gerekir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.
 5. Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

TASARIM İLKELERİ

Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:

1) Çizgi: Düz ya da kıvrımlı, sürekli ya da kesik, grenli ya da keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine ya da konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir.

Düşey çizgi: Saygınlık
Yatay çizgi: Durgunluk
Kıvrımlı çizgi: Zafer
Diyalog çizgi: Canlılık

2) Ton: Kişilerde üç boyutluluk izlenimi oluşturmak için vurgulanmak istenen yüzeyin ışık yardımıyla dokusunu göstermektir.
3) Renk: Renkler psikolojik anlamlarına göre kişide farklı duygular uyandırabilir.
4) Doku: Yüzey üzerindeki tekrarlara dayalı biçimsel bir düzendir.
5) Biçim: Çizgilerin bir arada oluşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeylerdir.
6) Ölçü: Görsel unsurların belirli bir düzende olması gerekliliğidir.
7) Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.

Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.

 1. Denge
 2. Orantı ve görsel hiyerarşi
 3. Görsel devamlılık
 4. Bütünlük
 5. Vurgulama

Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

TASARIMIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Tasarım ilk olarak taslak halinde hazırlanır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.
Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı taslak aşaması çalışmaların belirli bir olgunluğa erişmesinde izlenen yoldur. Tasarımlar oluşturulmadan önce taslakları hazırlanmalıdır.

Tasarımcı taslaklarını hazırladıktan sonra ayrıntılarını çıkararak görselleştirmesi tamamlanmış olur.

TASARIMIN OLUŞTURULMASI

Çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılarak tasarımın son aşamaları tamamlanır. Basit ve net tasarımlar ilgi çekeceği için görsellikte bütün ve kompozisyon önemlidir.

Tasarımın ticari ya da sanatsal amaçla oluşturulup oluşturulmadığı, hangi kitleye sunulacağı, neyi hedeflediği önemlidir. Sanatsal beğeniye ya da müşteri memnuniyetine sunulan tasarımlar farklı sonuçlarla dönerler.

Tasarımda her aşama birbirini etkileyeceği için yaratıcılıkla başlayan süreci sonucu alana kadar titizlikle takip etmek gerekir.

Siz de Reca Ailesine Katılmak İster misiniz?

Eğitim danışmanlarımız sizi arayıp detaylı bilgi vermekten memnuniyet duyacaklardır.