Proje Açıklaması

Denizcilik Alanı

Okulumuz Denizcilik alanı altında Güverte İşletme ve Gemi Makineleri İşletme olmak üzere iki dalda eğitim vermektedir.

Denizcilik alanı; Güverte İşletme (Vardiya Zabitliği), Gemi Makineleri İşletme (Makine Zabitliği), Gemi Elektroniği ve Haberleşme (Elektroteknik Zabitliği), Balıkçılık ve Su Ürünleri üretimi (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı ve Su Ürünleri Teknisyeni) yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Okulumuz Denizcilik alanı altına Denizcilik alanı; Güverte İşletme (Vardiya Zabitliği), Gemi Makineleri İşletme (Makine Zabitliği) dallarında eğitim vermektedir.

Denizcilik, zorlu fakat gözde, heyecan ve ümit veren meslekler arasındadır. Hızla büyüyen deniz taşımacılığı, daha fazla gemi ve gemi adamı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması, denizcilerin gemicilik ve seyir yeterliklerinin yanında elektronik ve mekanik konularda da üst düzey bilgi ve becerilere sahip kişiler olmasına neden olacaktır.

Bu alan, gemi adamları ve su ürünleri olarak iki başlıkta ele alınabilir. Gemi adamları; gemide bulunan kaptan, zabitler, tayfalar ve yardımcı hizmet personelidir. Su ürünleri ise deniz ve tatlı su canlılarının avlanması, üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazara sunulması ile ilgili işleri kapsamaktadır.

Alanın Altında Yer Alan Dallarımız

 • Güverte İşletme
 • Gemi Makineleri İşletme

Eğitim ve Kariyer İmkanları

Denizcilik eğitimi; meslek liselerinin denizcilik alanında diploma programları ve çeşitli özel eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir.
Liseden sonra Yüksek Öğretime Kurumları Sınavını başaranlar ön lisans ve lisans programlarına devam edebilir. Ön lisans programını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçebilirler.

Eğitim sürecini ve öngörülen açık deniz stajlarını tamamlayarak denizcilikte gerekli temel yeterlikleri kazanan meslek elemanları, “Eğitim ve Sınav Yönergesi” ile “Gemi Adamları Yönetmeliği” hükümleri gereğince yeterlik sınavına girerler ve başarılı olanlar unvanlarını alarak denizcilik sektöründe kariyer yapabilirler.
Denizciler, genel olarak denizde, kıyıda, karada, su üstünde, su altında gerektiğinde kapalı ortamlarda çalışır. Gemi ile seyir yapılan değişik bölgelerde çok farklı iklim şartlarında çalışmak durumundadırlar. Denizde, sakin, durgun veya ağır hava şartlarıyla karşılaşabilirler. Bu durumda herkesin kendine ait bir görevi vardır ve acil durumlarda herkes iş emniyeti bilinciyle çalışmak zorundadır.

Görevlerini yaparken ekip çalışmasını uyum içinde gerçekleştirirler. Günün yirmi dört saatinde, aynı insanlarla uzun sürelerle aynı çalışma ortamında bulunulması ve aileden ayrı kalınması denizcilik mesleğini diğer mesleklerden farklı kılar.

Denizcilik alanının

Güverte İşletme dalında eğitim alanlar, yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla gemilerde “Vardiya Zabiti” olarak çalışabilirler. Görevlerinde yükselerek uzakyol kaptan olabilirler.

Gemi yöneticisi olmak isteyenlerin;

 • Bedenen ve ruhsal olarak sağlıklı, görme ve işitme duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda,
 • Teknolojik cihazları kullanma yeteneğine ve matematiksel düşünce yeteneğine sahip,
 • Disiplinli, takipçi ve titiz,
 • Liderlik vasıflarına sahip,
 • Koordineli çalışma, emir ve kumanda altında çalışma yeteneğine sahip,
 • Sabırlı ve soğukkanlı,
 • Zor ve değişken şartlara kolay uyum sağlayabilen,
 • Deniz ile barışık,
 • Gerektiğinde çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Yabancı dil konusunda yetenekli olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Denizciler genel olarak, denizde ve kıyıda/karada, açık havada ve gerektiğinde kapalı ortamlarda çalışırlar. Bazen denizin içinde su üstünde ve su altında çalışılabilir. Seyredilen bölgelerde çok farklı iklim şartlarında çalışmak durumundadırlar. Denizde, sakin, durgun veya ağır hava şartlarında karşılaşabilirler. Burada herkesin kendi görevi vardır ve acil durumlarda herkes İş güvenliğini birinci planda tutarak çalışmak zorundadır.

Denizcilik – gemi yöneticiliği bir meslek olduğu kadar aynı zamanda bir hayat tarzıdır. Günün yirmi dört saatinde, aynı persoel ile uzun sürelerle aynı çalışma ortamında bulunulması ve aileden ayrı kalınması mesleği diğer mesleklerden farklı kılar.

Meslek lisesi mezunları başlangıçta ehliyetlerinin elverdiği küçük tonajlı gemilerde çalışır. Bunlarda üç adet gemi yöneticisi bulunur. Bunlar, kaptan ve iki güverte zabiti şeklindedir.

Gemi Adamları Yönetmeliği, gemide çalışma süresine, eğitim ve yeterlik sınavlarında sağlanacak başarıya bağlı olarak büyük tonajlı gemilerde de çalışma imkânı tanımaktadır.

Gemi Yöneticileri (Güverte zabitleri), çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık havada yürütürler. Seyredilen bölgelerde çok farklı iklim şartlarında çalışmak durumundadırlar. Bazen sakin ve durgun, bazen de ağır hava ve deniz şartlarıyla karşılaşabilirler.

Görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve işlerini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. İş hem mekanik ve elektrik/elektronik aletlerle hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir.

Hareketli ve maceralı bir hayattan ve değişiklikten hoşlanan kişiler bu meslekte mutlu olabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Gemi yönetimi mezunu olan bir güverte zabiti deniz ulaştırması ile ilgili sektörlerde yük, yolcu ve hizmet gemilerinde çalışırlar.
Özellikle meslekî tecrübe kazandıktan, ehliyetlerini yükselttikten ve iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olduktan sonra, denizcilik firmalarının karadaki idare merkezlerinde, geminin ofisten sevk ve idaresi hizmetlerinde, gemi kiralama, yük ve gemi eşleştirme komisyonculuğu (brokerlik) gibi işlerde çalışma imkânına kavuşulabilirler.

Liman işletmelerinde ve deniz araçlarına hizmet veren (acente) firmalarda da iş bulmak mümkündür. Bayanlarda güverte zabiti olarak çalışma oranı oldukça düşüktür, ancak Uluslar Arası Denizcilik Teşkilatı10 (IMO ), bayanları denizcilik mesleğine özendirmeye yönelik faaliyetlerin artırılması kararını almıştır. Kararın bu oranı artırması beklenmektedir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Meslek eğitimi; meslek liselerinin (AML; TL ve ATL) Denizcilik Alanında diploma programları ile Meslekî Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir.

Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam edebilirler ya da YÖK’ün uygulamaları devam ettiği sürece meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.

Meslek yüksek okulunu bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.

Gemi yöneticisi olmak isteyenler için;

Meslek eğitimi, meslek liselerinin ‘Gemi Adamlığı’ alanında diploma ve ‘Gemi Yönetimi’ (Güverte Zabitliği) dalında sertifika verilecektir.
12. sınıfa devam edenler, Gemi Adamları Yönetmeliği’nin öngördüğü yeterlik sertifikalarını alarak miço (en düşük tayfa kademesi) sıfatıyla altı ay gemide eğitim görmek şartıyla, on iki ay deniz hizmetini tamamladıktan ve gemici sınavını da başardıktan sonra ‘gemici’ olma imkânına sahip olurlar.
Mezuniyetin ardından Gemi Adamları Yönetmeliği hükümleri gereğince, uygun tonajdaki gemilerde, toplam on iki ay deniz eğitimini başarı ile tamamlayan ve yeterlik sınavını da başarıyla geçenler ‘Güverte Zabiti’ sıfatını kazanırlar.

Güverte zabiti (3./ 4. kaptan) olarak iki yıl denizde vardiya zabitliği yaptıktan sonra, yeterlik imtihanını da başarıyla geçenler, gemilerde bir ileri kademe olan, Birinci zabit (2.kaptan) olarak çalışma hakkını elde edebilirler. Devam eden süreçte yine gemi hizmeti ve yeterlik sınavındaki başarılarla kaptanlık(süvari) mertebesine ulaşılabilir.

Mesleğin yapısından dolayı uluslar arası otoritelerin aldığı kararları ve değişiklikleri takip ederek sürekli bir yenilenme ve gelişme süreci içinde olunmalıdır. Ulusal ve uluslar arası eğitim kurumlarınca verilen kurs niteliğindeki eğitim faaliyetlerine katılan zabitler, özellikle sektörün karadaki departmanlarında ve daha farklı şartlarda iş bulma imkânlarına kavuşabilirler.

YÖK’ün uygulamaları devam ettiği sürece, Meslek yüksek okullarının Güverte bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Güverte, Deniz Ulaştırma, İşletme gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Siz de Reca Ailesine Katılmak İster misiniz?

Eğitim danışmanlarımız sizi arayıp detaylı bilgi vermekten memnuniyet duyacaklardır.